Människor måste ha någonstans att bo, samtidigt som utsläppen inte får påverka klimatet i allt för stor utsträckning. Det här kommer att avgöra hur bostäderna kommer att se ut och vara.

Nya material?

Det finns ett antal teorier som går in på det faktum att människan behöver förändra materialet som hon tillverkar bostäder med. Det finns vissa material som dels är onödiga att använda, till exempel virke, då man hugger ned träd för att bygga husen. Sedan finns det även olika material som är miljöfarliga vid både produktionen och användningen. Det här gör att man troligtvis kommer att se över mer möjligheter till att göra syntetiska material för framtidens bostäder.

Sedan ska husen och lägenheterna som byggs vara miljöanpassade, inte minst när det gäller värme och vatten. När det kommer till vatten är det en fortsatt ökad brist på det ämnet i hela världen. Att då ha hus som läcker eller är ineffektiva när det kommer till vattenanvändningen kan då skapa en rad olika problem. Dels att det blir dyrt och ineffektiv för den eller de som faktiskt bor där. Men även att utsläppen blir onödigt höga.