Med rekordhöga elpriser blir det viktigare än någonsin att hitta billig el för din bostad. Men hur ska du göra? Det kan verka hopplöst att hitta priser som känns ok, dessutom kan det vara svårt att jämföra olika avtal.

Vad händer med elpriset?

Det är mycket som händer med elpriset nu. För många som inte är särskilt intresserade eller insatta kom prishöjningarna som en chock. Du kan tidigare ha haft billig el och nu knappt ha råd att betala elräkningen. Finns det då något du kan göra åt det? Svaret är både ja och nej. Det finns en allmän utveckling just nu som gör att elpriserna blivit högre och pendlar mycket upp och ner. Det i sig är inget du kan göra något åt. Priset på världsmarknaden för el styrs av helt andra saker än om du önskar att du ska kunna få billig el till din bostad. Samtidigt finns det en mängd olika elbolag med olika elavtal du kan välja mellan, där priserna skiljer sig åt.

Fast pris, rörligt pris eller flexlösningar

Det som tidigare kallats för fast pris är mer sällsynt nu, eftersom förändringarna i elpriset varit så stora och eftersom det är osäkert hur utvecklingen kommer se ut i framtiden. Ett fast elpris innebär att du som kund binder priset utifrån den prisnivå som är när du tecknar avtalet. I nuläget är det för riskabelt för elbolagen; de kan förlora mycket på att erbjuda den sortens avtal och därför har de flesta tagit bort det. Det motsatta alternativet är ett rörligt elpris, där det pris du betalar för elen följer världsmarknadens priser både i uppgångar och nedgångar. Då vet du aldrig hur mycket du kommer behöva betala för elen, vilket kan vara en nackdel. Fördelen är att det rörliga elpriset över tid visat sig vara det billigaste. Men för att det ska fungera för dig krävs att du har en ekonomi som klarar svängningar och att du aldrig vet hur billig eller dyr el du kommer ha. En tredje lösning är olika sorters flexlösningar där en del av elpriset är rörligt och en del är fast, eller åtminstone mer stabilt än vid rörligt pris. Då kan du slippa de värsta topparna och dalarna.

Jämför olika avtal

Det finns sidor som hjälper dig att jämföra olika avtal och hitta billig el för din bostad. Där kan du också se skillnaden i pris om du till exempel väljer bort att elen ska vara förnybar, alltid komma från vindkraft, eller om det finns andra tillval du har som höjer priset. Genom att använda en jämförelsetjänst kan du få en uppfattning om var du kan hitta billig el och få ett pris som du kan klara av, även om priset är högt hos alla just nu.