Bostäder har ur ett historiskt perspektiv sett väldigt annorlunda ut. Det som framför allt har påverkat är tiden samt de ekonomiska medlen människor har haft.

Fattigare tider sämre bostäder

Det är inte svårt att förstå att länder med ett högt BNP, där människor generellt har det bättre, dessutom har finare bostäder. Logiken är relativt enkel att förstå i ett samhälle där pengar styr det mesta.

Men det är inte bara pengarna som har påverkar hur människors bostäder har sett ut genom tiderna. Förr kunde en rik människa bo i ett hus där en medelklassfamilj bor i under 2020-talet. Vad kan det bero på? Bland annat det faktum att människan som ras har mer erfarenhet av att bygga hus. Det tog mycket längre tid, och mer resurser, att bygga ett hus på 1600-talet än vad det gör 2021.

En annan viktig poäng är att människan inte ens levde i egengjorda bostäder förut. Det här var något som hon var tvungen att komma på när livsvillkoren förändrades. Innan var betydligt vanligare att människor bodde i grottor eller något annat som redan var ”tillverkat” av naturen på ett naturligt sätt.