Du har säkert hört talas om radon. Det är nämligen en ädelgas som är radioaktiv och som kan vara skadlig att andas in. Om du misstänker att du har radon i bostaden eller bara vill försäkra dig om att du inte har det, kan du utföra en så kallad radonmätning. Då får du det svart på vitt och kan vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bli av med radonet.

Därför finns radon i bostaden

Det kan finnas många orsaker till varför radon finns i din bostad. En orsak kan vara att marken där huset är byggt är rik på radongas. Om husets grund inte är byggd på ett sätt som ventilerar bort radongasen, kan den istället tränga upp i övriga delar av byggnaden. En annan orsak till radon i hus är blåbetong. Det var en betong man använde under stora delar av 1900-talet. Sedan man upptäckte att betongen hade stora mängder radongas förbjöd man användningen, men majoriteten av husen som byggdes med radonbetong finns fortfarande kvar. Därför finns det en risk att du just nu bor i ett hus byggt av blåbetong.

Utför en radonmätning

En radonmätning är ett viktigt verktyg att använda sig av när man måste veta om en byggnad har förhöjda halter radon. Om värdena överstiger gränsen för vad som anses vara ofarligt, bör åtgärder vidtas för att åtgärda problemet. Dock är det viktigt att känna till att radon finns naturligt i naturen och är därför svårt att undvika helt. Men med det sagt är det viktigt att åtgärda problem med förhöjda halter då det annars kan innebära en hälsorisk. Beroende på vad orsaken till de förhöjda halterna är, krävs det olika åtgärder. Om marken under huset är boven i dramat är det inte möjligt att ta bort radonet. Däremot är det möjligt att se till så att husgrunden får rätt förutsättningar för att ventilera bort radongasen. Är blåbetong orsaken bör betongen tas bort. Det är sällan en liten eller billig åtgärd, men alternativet är att leva i ett hus med förhöjda halter radon och riskera sin hälsa eller flytta. Vid en försäljning av bostaden riskerar man att få ett lägre slutpris än om man hade vidtagit åtgärder.

Radon orsakar lungcancer

Risken med att vistas i radondrabbade miljöer under en längre tid är att man kan drabbas av lungcancer. Det beror på att den radioaktiva gasen tränger ner i lungorna där den stannar kvar i alveolerna och på sikt orsakar cancer. Oavsett vem man är eller hur hälsosam och frisk man är, finns det stor risk att drabbas. Mest utsatta är så klart rökare. Det värsta med lungcancer är att den är svår att behandla och även svår att upptäcka. Det gör lungcancer till en av de dödligaste cancersjukdomarna. Var uppmärksam på en hosta som inte ger med sig efter några veckor eller om du blir andfådd lättare än vanligt. Även oförklarlig trötthet är ett tecken att se upp med, liksom viktnedgång. Uppsök läkare om du misstänker det minsta tecken på lungcancer.