En bostadsrätt är en av de tre huvudsakliga boendeformerna i Sverige. De övriga två är hyresrätt och eget ägt boende. Sedan finns det givetvis ett nästan oändligt antal sätt att bo på, men dessa är de allra vanligaste. Många tror att de äger en bostadsrätt, men så är egentligen inte fallet. När du köper en bostadsrätt köper du egentligen ett medlemskap i en förening som äger en fastighet. Det medlemskapet ger dig sedan rätt att bo i en särskild lägenhet eller ett radhus.

En förening kräver en styrelse

Eftersom en bostadsrättsförening är just en förening behöver det också finnas en styrelse. Det är de som ser till att allt fungerar i föreningen, vilket gör att de är viktiga för grannsämjan. De ser till att ekonomin sköts i föreningen och att allt underhåll och liknande görs i rätt tid. I en större bostadsrättsförening tar styrelsen ofta in extern fastighetsförvaltning, som till exempel från nabo.se,som kan sköta det praktiska. Det kan handla om allt från traditionellt vaktmästeri till att förhandla hyra om det finns lokaler i fastigheten som hyrs ut till kommersiella aktörer.

I mindre bostadsrättsföreningar kan det falla på styrelsen att lösa även små jobb. Det finns helt enkelt inte ekonomi till att anlita en extern part som fixar avlopp och enklare reparationer. Det kan dock rekommenderas att så snart som möjligt anlita en fastighetsförvaltare.

Positioner i en styrelse

En styrelse utgörs normalt sett av en ordförande, en kassör, en sekreterare, en eller ett par ledamöter, en eller ett par suppleanter och en valberedning. Det är viktigt att tänka på att en bostadsrättsstyrelse är en demokratisk institution så det är viktigt att följa stadgarna, ha årsmöten och transparenta val.

Ordföranden är den som leder arbetet. Kassören har hand om ekonomin och sekreteraren sköter dokumentation samt ofta eventuella Facebookgrupper eller hemsidor som finns för föreningen. Ledamöterna kan antingen bara finnas med för att rösta om saker, eller så kan de ha särskilda arbetsuppgifter. En kanske har ansvar för snöröjning, en annan för allt utvecklingsarbete i föreningen och en annan projektleda renoveringar. Suppleanterna rycker in när någon i styrelsen inte har möjlighet att vara med. Det är nämligen väldigt viktigt att styrelsen är fulltalig för att beslut ska kunna fattas. Valberedningen bör bestå av minst två personer. Deras uppgift är att inför årsmötet ta fram förslag på nya styrelsemedlemmar som medlemmarna sedan får rösta om.

Stadgarna styr styrelsens arbete

En förening måste ha stadgar. En uppsättning regler som berättar hur beslut ska och får fattas, samt eventuella andra saker som styr hur medlemskapet och styrelsen ska fungera. Stadgarna blir extra viktiga när styrelsen behöver fatta jobbigare beslut. Det kan till exempel röra sig om någon som inte betalt avgiften i tid eller stört sina grannar. Om den personen då behöver vräkas eller drabbas av någon annan sanktion är det skönt för en styrelse att ha stöd i stadgarna. Det är också bra för en enskild hyresgäst som upplever sig utpekad eller illa behandlad av styrelsen att ha stadgar att peka på för att argumentera för sin sak.