Det finns väldigt många olika typer av bostäder. Även om det är enkelt att låsa in sig på att en bostad ser ut på ett visst sätt, så är det bra att veta om att det faktiskt inte alltid är så. Snarare tvärtom.

Traditionella och moderna bostäder

Ska man enbart gå efter traditionella bostäder är hus troligtvis det mest lämpliga. Men det beror också på hur långt man går tillbaka i tiden. Väljer man att till exempel titta på hur bostäder såg ut för tiotusentals år sedan kan man lita på att det ser annorlunda ut än 2021. Det räcker bara med att gå tillbaka 100 år, eller ännu mer, för att se kraftiga skillnader.

Men de största skillnaderna går att hitta från när människor började att leva i bostäder. Först levde man i ”naturliga hus”, vilket till exempel kunde vara grottor. Det här var enkelt, men människan ville mer. Efter ett antal tusen år valde man att mer frekvent röra sig, och det här gjorde också att levnadsvillkoren såg annorlunda ut. Man började tillverka olika typer av hyddor som skulle göra att människorna i stammen kunde klara nätterna eller lite mer extrema väder.

Husbyggandet kom dock betydligt senare. Jämfört mot de första hyddorna tog det lång tid innan hus började byggas. Sen vet man också att de äldsta husen är mer än flera tusen år gamla.

En viktig fråga kan vara att ställa sig varför husen byggdes, och det fanns åtminstone en klar anledning till det: människors levnadssätt förändrades. Från att vara jägare och samlare valde människan att slå sig ner, till exempel genom att bygga en gård. Med mark att bruka byggdes då ett eller flera hus vid gården, som gjorde att människorna kunde leva där.

Samtidigt kom industrialiseringen och det gjorde att fler människor ville bo i städerna. De flesta hade inte råd med ett stor hus, och därför krävdes andra lösningar. Typer av lägenheter och radhus började byggas, och det var ett mycket smidigt alternativ. Bland annat eftersom det inte go så mycket plats som ett hus, samt att det kunde byggas på längden. Hus är generellt sett ineffektiva när det gäller ytan, men lägenheter på en rad olika sätt är motsatsen till det.